PDA

View Full Version : China's Next Top Model 1 1. China's Next Top Model
 2. Liu Wenjing
 3. Bao Jie
 4. Zhang Xiaopei
 5. Tanya Zy
 6. Wu Meiting
 7. Ma Shuyi
 8. Zhu Feng
 9. Yan Xueqian
 10. Wang Jia
 11. Yin Ge
 12. ChNTM S&M photoshoot
 13. Previous "Top Model" competitions?
 14. Chen Qiao Ling
 15. Kou Li
 16. Shoot 1: Magazine Covers
 17. Shoot 2: Actresses
 18. Shoot 3: Swimwear
 19. Shoot 4: Old Shanghai Singers
 20. Shoot 5: Superheroes
 21. Shoot 6: Olympics inspired Beauty shots
 22. Shoot 7: Pantene
 23. Shoot 8: MGM Grand Macau
 24. Shoot 9: Finale (Self Directed)