PDA

View Full Version : Vietnam's Next Top Model 2Pages : [1] 2

 1. Vietnam's Next Top Model 2
 2. VNTM Cycle 2: GIFs
 3. Nguyễn Bch Trm
 4. Dương Thị Dung
 5. L Vũ Hải Anh
 6. Nguyễn Thị Hong Oanh
 7. Lưu Khnh Linh
 8. L Minh Thuy "Kikki"
 9. Huỳnh Thị Kim Tuyền
 10. L Thị Phương
 11. L Thị Thy
 12. Nguyễn Thị Ngn
 13. Nguyễn Thị Hương
 14. Phan Ngọc Phương Nghi
 15. Trần Thanh Thủy
 16. Nguyễn Thị Tuyết
 17. Nguyễn Thy Dương
 18. Phan Thị Thy Linh
 19. Nguyễn Thị Thy Trang
 20. Nguyễn Thị Tr My
 21. Trần Thị Hương
 22. Hong Thị Thy
 23. Nguyễn Thị Phương Anh
 24. VNTM Cycle 2 Videos (subtitels).
 25. Vietnam's Next Top Model Cycle 2 Arts & Avatars
 26. Pre-show photoshoot: Meet the girls
 27. Photoshoot 1: Catwalk at the Night Harbor
 28. Photoshoot 1: Runway
 29. E03 Photoshoot 2: Group Beauty Shoot (Top 15 Promo)
 30. Lala - Xuan Lan - host
 31. Episode 4: Like a white rose
 32. Episode 5 dicussion thread
 33. Episode 5 photoshoot: Disco Dancing
 34. Episode 6: Reborn
 35. Makeovers
 36. Episode 6: Challenge Photoshoot
 37. Elimination Order: Think/Want
 38. Challenge: Photoshoot with Mice
 39. Episode 7: Underwater
 40. Episode 7 Challenge: Living Statues
 41. Episode 8 Promo: Group Shot wearing Fur
 42. Top 11 Full Shot
 43. SINGLE PROMO EP 8: BLACK SWAN VS WHITE SWAN
 44. Vietnam's Next Top Model 2011 HQ Photos
 45. Episode 8: Photoshoot with Fabric