PDA

View Full Version : China's Next Top Model 5 1. China's Next Top Model 5
 2. China's Next Top Model Cycle 5 Spoilers & Speculation Thread
 3. Ha Sheng
 4. Liu Xian Xia
 5. Xu Meng Ting
 6. Huang Si Qi
 7. Zhao Zhuo Nun
 8. Yi Chen
 9. Li Si Jia
 10. Li Hao Ting
 11. ChNTM 5 Videos Thread
 12. Wang Meng
 13. Li Xue
 14. Lai Yu Ting
 15. Wang Ren Chuan
 16. Teng Tian Long
 17. Huang Zhen Zhen
 18. Yu Ling Yun
 19. Jiang Ying
 20. Episode 1 Photoshoot: Colorful Editorial
 21. Rank the Contestants
 22. China's Next Top Model 5 Makeover Speculations
 23. ChNTM 5 General Episodes Discussion Thread
 24. Episode 2 Photoshoot: Jungle Tribes
 25. ChNTM 5 - Makeovers (Episode 3)
 26. Episode 3: Beauty Shot with Flowers
 27. CNTM 5 - Unpopular opinions
 28. Episode 4: I.AM. Lookbook
 29. Episode 5: Children's Toys
 30. Episode 6: Music Video "你们潮的很"
 31. Episode 7: Metallic Body Paint on Suspended Shapes
 32. Episode 8: Futuristic Action Shoot
 33. Judges Appreciation Thread
 34. Episode 9: Waking Up Underwater
 35. Episode 9 Fashion Films
 36. Episode 10: On a Yacht with Ran Chen for OK GIRL!
 37. Top 3 Portfolio Battle
 38. Episode 11: Punk Rock
 39. Your Top 5 Photos of the Cycle
 40. Episode 12: High End Couture
 41. Any info about season 6?
 42. Where to watch with subs